Hromosvody

hromosvod by dnes měl mít každý nový objekt. Hromosvod slouží hlavně k ochraně nemovitosti před zásahem blesku kdy ochrání spotřebiče a vedení při zásahu blesku před zničením. Ochrana hromosvodem je pasivní ochrana kdy je v zemi zakopán bud zemnící pás ke terámu se prizemnují veskeré veci které mají být přizemnené a nebo pokud se při stavbě na tuto věc zapomělo tak se uzemnení v zemi udělá tak že se do země zarazí asi 1,5m dluhé tycě aby se vytvořil ostatecný kontakt ze zemí. hromosvod potom funguje tak že zběrač který je umístěn na střese zachytí blesk a svede ho přímo do zeme přes hromosvodový drát,
poud se hromosvod neudělá a vaší nemovitost zasáhne blesk který hledá cetu nejmenšího odporu tak přijemensím propálí pár tašek na střeše až po vytrhání drátu ze zdi až po požár.