Televizní rozvody kabelů

Provádíme rozvody televizních kabelů v bytech, rodinných domech, ale i v bytových domech. Kompletní televizní rozvody obsahují koaxiální kabel, televizní anténu, zesilovací jednotky, kanálový filtr/propusť, rozbočovače, spojovací materiál a televizní/satelitní zásuvku.

Koaxiální kabel používáme nejčastěji šířky 7mm s nízkým útlumem a s normovaným opletením KH21, které dobře odolává okolnímu rušení signálu. Kabel účtujeme po metrech. Kabely se schovávají do husího krku, stoupačky nebo do lišty, je možné je zabudovat i do zdi.

Televizní rozvody pro byty a rodinné domy

Televizní rozvody pro byty a rodinné domy jsou v zásadě mené náročné oproti kompletním rozvodům pro bytové domy. I v rodinném domu lze ale provést kompletní a rozsáhlé rozvody televizních kabelů, které budou obsahovat switch, zesilovač apod.

Televizní rozvody pro bytové domy

Televizní rozvody pro bytové domy jsou kompletní rozvody pro dům a jednotlivé bytové jednotky, kdy se využívá společné antény a konkrétní kabelové struktury. Kabelové rozvody může objednat bytové družstvo nebo společenství vlastníků. Rozvod po domě může být realizován ze společného fondu a rozvody v jednotlivých bytech si může financovat vlastník bytu.

Kabelové struktury

Kabelové struktury mohou být:

  • stromová struktura – výhodou je, že každá zásuvka je nezávislá a je možné využít strukturu pro příjem satelitního signálu, nevýhodou je větší spotřeba kabelu.
  • průchozí struktura – kabel prochází z jedné zásuvky do druhé, používá se hlavně pro bytové domy kde výhodu, že má menší spotřebu kabelu. Pokud někdo odpojí zásuvku ve struktuře o úroveň výše, odpadne připojení celé následující struktury. Doporučuje se pouze pro DVB-T signál.
  • Kombinovaná struktura – kombinace dvou výše zmíněných struktur.