Satelity

Parabola satelitu

Parabola satelitu může mít průměr od 40 cm do 240 cm, nejčastěji je používaná 80 cm. Paraboly se rozdělují na železné (FE) a hliníkové (AL). Satelity umiťujeme na pevné výložníky nebo stožáry, které vydrží i silné poryvy větru (parabola je dimenzovaná do 120km/h).

Příjem satelitního signálu

Je možné přijímat signál jedné i více satelitních družic dle požadavku zákazníka (maximálně však 6-8 družic). Nejčastěji instalujeme příjem dvou družic. Satelit lze udělat i v provedení s motorem aby se natáčel k družicím (výhoda – příjem více družic s jednou parabolou, nevýhoda – lze připojit jen plně funkčního jednoho účastníka).

Satelitní konvertor

Konvertor může obsahovat 1-4 výstupy/uživatele, pokud je potřeba více než 4 účastnická místa, je potřeba použít multiswitch se speciálním kovertorem.

Multiswitch

Multiswitche používáme nejčastěji jako zesilovací jednotku, která sloučí DVB-T (terestriální – pozemní televize) a DVB-S signál a rozdělí na požadovaný počet účastníků. Multiswitche se dělají s počtem účastníků 4, 8, 12, 16, 20, 24. Výrobce: EMP Centaury.

Satelitní přijímač

Satelitní přijímače můžeme rozdělit na SD přijímače, HD přijímače, a HD přijímače s nahráváním. Výrobci přijímačů: Topfield, Mascom (hlavní), Optibox.

Pro bytové domy

Pokud je potřeba připojit více účastníků – například bytový dům, je potřeba použít kaskádovou archytekturu kabelových rozvodů(kaskádová struktura funguje na principu propojení několika switchů pomocí páteřního vedení).